2024

2024/04  14.04.2024 13:03

POŽÁR – PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY – Dalov – 30x20m trámy a střecha na bývalé JZD, uvnitř nic není, vedle RD

2024/03  08.04.2024 12:07

POŽÁR – LESNÍ POROST – Domašov u Šternberka – černý dým a plameny z lesa

2024/02  21.01.2024 14:42

POŽÁR – VÝŠKOVÉ BUDOVY – Šternberk, Nádražní – kouř ve stupačce v horním patře

2024/01 18.01.2024 11:26

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – PROVOZNÍCH KAPALIN – Babice – ropná nebo olejová skvrna, stíká to i do kanálu

Přejít nahoru