2024

2024/02  21.01.2024 14:42

POŽÁR – VÝŠKOVÉ BUDOVY – Šternberk, Nádražní – kouř ve stupačce v horním patře

2024/01 18.01.2024 11:26

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – PROVOZNÍCH KAPALIN – Babice – ropná nebo olejová skvrna, stíká to i do kanálu