2023

2023/02 08.03.2023 12:36

Požár – Šternberk, hoří dopadová plocha ve střeleckém tunelu, dřevěné bednění

2023/01 14.02.2023 15:15

Požár – Šternberk, Světlov, 1p + střecha, plameny ze střechy u komína