JSDH

Historie JSDH Babice

Naše jednotka byla založena 15. ledna 2004 starostou obce Babice, jmenováním velitele Bc. Miroslava Metlíka. Do této doby byla naše jednotka z hlediska požární ochrany většinou nečinná, kromě motorové stříkačky PS12 jsme jinou techniku neměli. Od těch dob se u nás velice mnoho změnilo.

Jednotka vyjíždí na území obce i mimo něj, evidenční číslo je 712109 a je zařazena jako JPO5. I když podle zařazení v poplachovém plánu je to větší území než některé okolní JPO3. V první stupni poplachu (tj. v první linii, třeba každý požár domu) vyjíždíme do 3 obcí: Babice, Hlásnice, Šternberk. Ve druhém stupni poplachu dalších 34 obcí, ve třetím stupni poplachu dalších 31 obcí. Celkem tedy do 68 obcí.

Plošné pokrytí – požární a poplachový plán pro jednotku Babice

poplachovy

 
Členové JSDH Babice a jejich odbornosti:

Metlík Miroslav Bc. – VJ, VD, S, H, OMP, TOOB

Dokoupil Stanislav – VD, S, H, OMP

Surovec Jaroslav – VD, S, H

Hiba Lubomír – S, H, OMP, NDT

Jelínek Jiří – S, H, OMP

Šulhan Petr – S, H, OMP

Tyl Jan – S, H

Konšel Pavel – H

Prokop Stanislav – H

Zabloudil David – H

Zitta Jan – H, OMP

Žilka Martin – H

 

Zkratky:

VJ – velitel jednotky

VD – velitel družstva

S – strojník

OMP – obsluha motorové pily

TOOB – technik ochrany obyvatelstva

NDT – nositel dýchací techniky

H – hasič