SDH

Historie SDH Babice

Při čtení staré účetní knihy se objevila zmínka o vzniku sboru hasičů v Babicích a to 20. května roku 1885. Platnost založení sboru potvrzuje vnitřní směrnice č. 8/1995 SHČMS. Činnost sboru je možno zjistit od roku 1954, zapsané v jednatelských knihách.

K obnově činnosti sboru dochází v roce 1946. Hasiči jsou zaevidováni jako MJ ČSPO. V padesátých a šedesátých letech vyvíjí tato MJ činnost v pořádání kulturních akcí, při ochranně a prevenci obecního majetku, dále při budování a rekonstrukci hasičské zbrojnice. Bohatá je i činnost sportovní, tzn. soutěže, což dokazuje řada čestných uznání a diplomů z těchto akcí. Dále se MJ ČSPO zaměřuje na pomoc místnímu JZD, jednak požárními hlídkami a vlastní pomoci při práci v zemědělství. Začíná se rozvíjet práce s mládeží a jejich zapojení do sportovních soutěží.

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století pokračuje tato činnost MJ se stejnou intenzitou jako v letech předešlých. V letech 1990 — 1992 dochází k přeměně ČSPO na SH ČMS, v té době dochází k rozdělení na hasiče profesionální a dobrovolné. Znovu se začínají používat pojmenování ne požárník, ale hasič.

V 90-tých letech zaniká okrsek Šternberk a naši hasiči vstupují do okrsku Štěpánov. Koncem 90-tých let dochází k rekonstrukci hasičské zbrojnice s vybudováním přístřešku s tanečním parketem.

Výbor SDH Babice:

Čikl Pavel – starosta

Metlík Miroslav Bc. – velitel SDH

Šulhan Petr – jednatel

Surovec Jaroslav – hospodář

Duha Emil – člen výboru

Přejít nahoru