JSDH

Historie JSDH Babice

Naše jednotka byla založena 15. ledna 2004 starostou obce Babice, jmenováním velitele Bc. Miroslava Metlíka. Do této doby byla naše jednotka z hlediska požární ochrany většinou nečinná, kromě motorové stříkačky PS12 jsme jinou techniku neměli. Od těch dob se u nás velice mnoho změnilo. Jelikož jsme se v roce 2004 nebyli schopni s SDH Babice dohodnout, tak jsme SDH opustili. JSDH pracuje na zbrojnici, technice a zabezpečuje požární bezpečnost v obci. SDH jednou za rok pořádá ples a sběr železa. V roce 2013 jsme po mnoha letech znovu členi SDH Babice. Na začátku roku 2013 mělo SDH 15 členů, dnes je nás 30 členů. Od tohoto roku také začínáme s výcvikem kolektivů mladých hasičů.

S naší nemalou pomocí byla v průběhu léta 2004 – jaro 2005 zrekonstruována požární zbrojnice. V roce 2009 jsme zbrojnici znova zvětšovali pro CAS25.

K dnešnímu dnu máme 9 výjezdních hasičů, kteří musí co 2 roky projít preventivní zdravotní prohlídkou a absolvovat 40 hodin základní odborné přípravy podle vypsaných témat. Jednotka se již několik let schází každou středu od 18 do 20 hodin. Na těchto schůzkách probíhá odborná příprava, opravy a údržba techniky a výstroje, povinné zkoušku zařízení a kondiční jízdy. Jednotka má vyškoleny 4 velitelé družstva, 6 strojníků, 2 pilaře, 1 nositele dýchací techniky.

Jednotka vyjíždí na území obce i mimo něj, evidenční číslo je 712109 a je zařazena jako JPO5. I když podle zařazení v poplachovém plánu je to větší území než některé okolní JPO3. V první stupni poplachu (tj. v první linii, třeba každý požár domu) vyjíždíme do 3 obcí: Babice, Hlásnice, Šternberk. Ve druhém stupni poplachu dalších 34 obcí, ve třetím stupni poplachu dalších 31 obcí. Celkem tedy do 68 obcí.

Plošné pokrytí – požární a polachový plán pro jednotku Babice

poplachovy

Členové JSDH Babice a jejich zařazení:

Metlík Miroslav Bc. – velitel JSDH, strojník, technik OOB, hasič

Dokoupil Stanislav – velitel družstva, strojník, obsluha motorové pily, hasič

Surovec Jaroslav – velitel družstva, strojník, hasič

Hiba Lubomír – strojník, obsluha motorové pily, NDT, hasič

Jelínek Jiří – strojník, hasič

Šulhan Petr – strojník, hasič

Tyl Jan – strojník, hasič

Konšel Pavel – hasič

Prokop Stanislav – hasič

Zabloudil David – hasič

Zitta Jan – hasič

Žilka Martin – hasič

 

Sdílení